Wizytacja PZPN w DAP Kielce

8. sierpnia w naszej akademii odbyła się wstępna wizyta złożona przez Regionalnych Specjalistów ds. rozwoju piłki amatorskiej, która miała na celu skontrolowanie wszystkich niezbędnych formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie Srebrnego Certyfikatu przez oddział grup TOP TALENT. Przede wszystkim mówimy tu o wszelkiego rodzaju umowach zawierający tytuł prawny do korzystania z boisk piłkarskich, szatni oraz zaplecza sanitarnego dla każdego z boisk piłkarskich. Klub jest zobowiązany przedstawić również aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego członka sztabu szkoleniowego, czy to pierwszego trenera (licencja UEFA-B), czy asystenta z licencją UEFA-C. Do tego dochodzą wszelkie dokumenty potwierdzające rejestrację szkółki, harmonogram i plan treningów oraz oświadczenia rodziców lub opiekuna prawnego potwierdzonych w szkółce o zgodzie na uczestnictwo dzieci w zajęciach sportowych oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Ostatnim zadaniem jest przygotowanie do kontroli swojego sprzętu sportowego:

  • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; (kategorie wiekowe D – rozmiar 4, kategorie E i F rozmiar 3 lub 4, kategorie G – rozmiar 3);
  • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki (około 1,2×0,75m).
  • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej; (kategorie wiekowe D i E – rozmiar 5x2m, kategorie F rozmiar 3×1,55m, kategorie G – rozmiar 3x1m);

Po szczegółowej analizie nasza akademia wypadła bardzo dobrze.  Warto dodać, że KS Dziecięca Akademia Piłkarska zgłosiła do projektu aż 10 drużyn co daje nam prawie 200 zawodników.  16 wykwalifikowanych zgodnie z wymogami PZPN trenerów zajmie się profesjonalnym szkoleniem przyszłych zawodników.

Co daje certyfikat?

Przyznanie danemu podmiotowi Certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.

Najważniejszym założeniem Programu Certyfikacji  Szkółek Piłkarskich PZPN jest:

  • podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego,
  • spełnienie standardów szkoleniowych i bezpieczeństwa,
  • uzyskanie przewagi rynkowej poprzez unikalne wyróżnienie współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.

Trzymamy kciuki za dalsze postępowanie związane z przyznaniem Srebrnego Certyfikatu! Będziemy na bieżąco informować o efektach!