Gramy razem z ZDZ Kielce!

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy o nawiązaniu współpracy z nowym partnerem DAP Kielce – Zespołem Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach!
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją edukacyjną w regionie działającą nieprzerwanie od 75 lat. Stowarzyszenie posiada rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych na terenie 20 miast w województwach: świętokrzyskim, mazowieckim i małopolskim. Tak rozbudowa baza szkoleniowa umożliwia dostęp do edukacji na wysokim poziomie nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych miastach.
 
Celem działania ZDZ jest podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Zakład jest ważnym ogniwem systemu krajowej edukacji wpływającym na rozwój zasobów ludzkich w regionie, nie tylko poprzez prowadzone szkoły i organizowane kursy, ale również dzięki projektom edukacyjnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.
 
ZDZ posiada najszerszą w województwie ofertę edukacyjną, na którą składają się kursy i seminaria oraz szkoły dla młodzieży i dorosłych. Umożliwia też uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz specjalistycznych uprawnień, które dają szansę uzyskania wymiernych korzyści z nabytej wiedzy i umiejętności nie tylko na krajowym, ale również międzynarodowym rynku pracy. Tylko w ostatnich latach z tej formy podnoszenia kwalifikacji korzysta kilkanaście tysięcy Klientów.
 
Priorytetem dla ZDZ w Kielcach jest wysoki poziom usług i orientacja na Klienta. Najwyższe standardy w zakresie kształcenia w szkołach na kursach potwierdzone zostały przyznaniem Zakładowi certyfikatu ISO i IQNet oraz licznych nagród i wyróżnień, w tym Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, które umocniły pozycję firmy jako lidera wśród placówek oświatowych w regionie.
Zapraszamy na stronę internetową naszego Partnera: https://zdz.kielce.pl/
 
Zespół Szkół ZDZ w Kielcach dziękujemy za zaufanie! Witamy w drużynie!
 
A my przypominamy, jeśli chcesz wesprzeć DAP Kielce – największą Akademię Piłkarską w regionie i razem tworzyć niezwykle ambitny projekt – zapraszamy do współpracy!
 
#razemtworzymydruzyne
#tufutbolstajesiepasja