Informacje dotyczące umów

Szanowni Państwo.

Ostatnie tygodnie to bardzo trudny czas dla wszystkich. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że nie możemy prowadzić treningów z naszymi zawodnikami. Bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy opłacili miesiąc marzec i zadeklarowali wniesienie opłat za miesiąc kwiecień. Kwestie z tym związane zostały poruszone w oświadczeniu wydanym 26 marca na stronie internetowej i profilu facebookowym Akademii.

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie umów, jakimi Państwo związaliście się z Akademią Piłkarską DAP Kielce informujemy, że w zaistniałej sytuacji nie ma potrzeby ich rozwiązywania. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie i w miesiącu kwietniu nie będziemy mogli rozpocząc zajęć, Akademia nie będzie żądać, byście Państwo wnosili opłaty z ten miesiąc – są one DOBROWOLNE. Te osoby, które zdecydują się wnieść opłatę za kwiecień, zostaną z niej zwolnione (częściowo lub w całości) w miesiącu, w którym wrócimy do treningów. Opłaty te pomogą Akademii utrzymać płynność finansową – szczegóły w w/w oświadczeniu. Jednocześnie przypominamy, że opłaty nie są pobierane w sytuacji, gdy zawodnik nie uczęszcza w danym miesiącu na treningi (z powodu choroby, sytuacji rodzinnej itp.).

Raz jeszcze dziękujemy za wniesione opłaty – bardzo nam pomagają. Nie możemy się doczekać powrotu na boiska. Życzymy wszystkim dużo zdrowia.

Zarząd KS DAP Kielce