Nasi trenerzy podnoszą kwalifikacje!

W weekend 18-19 lutego odbyły się egzaminy końcowe kursu UEFA B organizowanego przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Wśród egzaminowanych, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli kurs trenerski było aż 7 trenerów DAP Kielce. Kurs UEFA B to trzeci z sześciu w kolejności stopień w hierarchii licencji trenerskich. Licencja ta uprawnia do prowadzenia drużyn dziecięcych i młodzieżowych do kategorii Młodzika oraz drużyn seniorskich do Klasy Okręgowej. Kursanci uczestniczyli w kursie UEFA B, który trwał niemalże 6 miesięcy i liczył 8 weekendowych zjazdów, podczas których przyszli trenerzy UEFA B poszerzali swoją wiedzę z zakresu szkolenia piłkarskiego, uczestniczyli w zajęciach praktycznych, przygotowywali jednostki treningowe w ramach mikrogrup w wybranych przez siebie klubach, uczestniczyli w stażach trenerskich oraz wyjeździe studyjnym w Akademii Resovii Rzeszów.
A o to nasi trenerzy UEFA B, którym z tego miejsca ogromnie gratulujemy: Chiberski Piotr, Dalach Szymon, Dąbrowski Michał, Majecka Adrianna, Nowak Patryk, Nowakowski Mateusz, Pluszewski Łukasz.